Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„ALAMED”

95-010 Stryków ul. Kopernika 29 A
tel. +48 42 719 88 49