• uzupełnianie pojedyńczych i rozległych braków zębowych za pomocą implantów najnowszej generacji
 • wypełnianie ubytków
 • leczenie kanałowe wg nowoczesnych standardów
 • pedodoncja- leczenie dzieci: wypełnianie ubyktów próchincowych, impregnacja zębów mlecznych
 • profilaktyka: lakowanie zębów, lakierowanie zębów stałych i mlecznych
 • protezy akrylanowe, szkieletowe i zatrzaskowe
 • wkłady koronowo-korzeniowe: metalowe i z włókien szklanych, pojedyńcze i złożone
 • korony porcelanowe i mosty na podbudowie metalowej lub tlenku cyrkonu. Pełnoceramiczne, na implancie.
 • licówki porcelanowe
 • unieruchamianie (szynowanie) rozchwianych zębów
 • wycięcie i plastyka wędzidełka
 • hemisekcja
 • zabiegi chirurgiczne z zastosowaniem materiałów kościozastępczych
 • zabiegi pokrycia recesji dziąsłowych przeszczepem łącznotkankowym
 • plastyka przedsionka
 • usuwanie zębów
 • sterowana regeneracja kości
 • plastyka połaczenia ustno-zatokowego
 • usuwanie zębów zatrzymanych
 • usuwanie torbieli zębopochodnych
 • leczenie ropni
 • resekcje korzeni zębów
 • licówki porcelanowe
 • wybielanie zębów martwych i żywych
 • piaskowanie zębów
 • usuwanie kamienia przy użyciu ultradźwięków
 • leczenie wad zgryzu u dzieci i dorosłych
 • aparaty ruchome i stałe
 • wykonujemy zdjęcia RTG zębów przy użyciu nowoczesnego aparatu cyfrowego (wydruk lub plik)
Implanty
 • uzupełnianie pojedyńczych i rozległych braków zębowych za pomocą implantów najnowszej generacji
Zachowawcza i Endodoncja
 • wypełnianie ubytków
 • leczenie kanałowe wg nowoczesnych standardów
 • pedodoncja- leczenie dzieci: wypełnianie ubyktów próchincowych, impregnacja zębów mlecznych
 • profilaktyka: lakowanie zębów, lakierowanie zębów stałych i mlecznych
Protetyka
 • protezy akrylanowe, szkieletowe i zatrzaskowe
 • wkłady koronowo-korzeniowe: metalowe i z włókien szklanych, pojedyńcze i złożone
 • korony porcelanowe i mosty na podbudowie metalowej lub tlenku cyrkonu. Pełnoceramiczne, na implancie.
 • licówki porcelanowe
Periodontologia
 • unieruchamianie (szynowanie) rozchwianych zębów
 • wycięcie i plastyka wędzidełka
 • hemisekcja
 • zabiegi chirurgiczne z zastosowaniem materiałów kościozastępczych
 • zabiegi pokrycia recesji dziąsłowych przeszczepem łącznotkankowym
 • plastyka przedsionka
Chirurgia stomatologiczna
 • usuwanie zębów
 • sterowana regeneracja kości
 • plastyka połaczenia ustno-zatokowego
 • usuwanie zębów zatrzymanych
 • usuwanie torbieli zębopochodnych
 • leczenie ropni
 • resekcje korzeni zębów
Estetyczna
 • licówki porcelanowe
 • wybielanie zębów martwych i żywych
 • piaskowanie zębów
 • usuwanie kamienia przy użyciu ultradźwięków
Ortodoncja
 • leczenie wad zgryzu u dzieci i dorosłych
 • aparaty ruchome i stałe
Zdjęcia RTG zębów
 • wykonujemy zdjęcia RTG zębów przy użyciu nowoczesnego aparatu cyfrowego (wydruk lub plik)